top of page

REALITNÉ
SLUŽBY

KOMPLEXNÉ 

ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKÉ SLUŽBY

  • Architektonický návrh

  • Dokumentácia na územné konanie

  • Projekt pre stavebné povolenie

  • Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia)

  • Projekt na uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia)

  • Projekt interiéru

  • Návrh a výroba nábytku

  • Ostatné služby

Architect hold plans
bottom of page