120402776_610492882950816_54743761188030

MALADINOVO REZORT

Právne zabezpečenie investície - kúpa apartmánového bytu

štúdio pre 2 osoby
štúdio pre 2 osoby

press to zoom
spálňa
spálňa

press to zoom
kúpeľňa
kúpeľňa

press to zoom
štúdio pre 2 osoby
štúdio pre 2 osoby

press to zoom
1/8

NOVINKA

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 1  |  Úžitková plocha: 29m2

Štúdio pre 2 osoby 

Cena so zariadením: 103.300 €

apartmán pre 2 až 4 osoby
apartmán pre 2 až 4 osoby

press to zoom
obývací priestor
obývací priestor

press to zoom
kúpeľňa
kúpeľňa

press to zoom
apartmán pre 2 až 4 osoby
apartmán pre 2 až 4 osoby

press to zoom
1/6

NOVINKA

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 2  |  Úžitková plocha: 39m2

Apartmnán pre 2 až 4 osoby

Cena so zariadením: 143.000 €

NOVINKA

obývací priestor
obývací priestor

press to zoom
obývací priestor
obývací priestor

press to zoom
kúpeľňa
kúpeľňa

press to zoom
obývací priestor
obývací priestor

press to zoom
1/7

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 2  |  Úžitková plocha: 55m2

Apartmnán lux pre 2 až 5 osôb

Cena so zariadením: 194.000 €

obývací priestor
obývací priestor

press to zoom
obývací priestor
obývací priestor

press to zoom
kúpeľňa
kúpeľňa

press to zoom
obývací priestor
obývací priestor

press to zoom
1/6

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 2  |  Úžitková plocha: 66m2

Apartmnán comfort 4 osoby

Cena so zariadením: 233.700 €

obývacia časť mezonetového apartmánu
obývacia časť mezonetového apartmánu

press to zoom
obývacia časť, prísteľka zložená
obývacia časť, prísteľka zložená

press to zoom
kúpeľna poschodie
kúpeľna poschodie

press to zoom
obývacia časť mezonetového apartmánu
obývacia časť mezonetového apartmánu

press to zoom
1/10

MEZONET

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 3  |  Úžitková plocha: 76m2

Mezonet lux pre 4 až 6 osôb

Cena so zariadením: 266.800 €

Rozkladací gauč v obývacej časti
Rozkladací gauč v obývacej časti

press to zoom
Obývacia časť
Obývacia časť

press to zoom
kúpeľňa na prízemí
kúpeľňa na prízemí

press to zoom
Rozkladací gauč v obývacej časti
Rozkladací gauč v obývacej časti

press to zoom
1/13

PRIVÁTNE WELLNESS

Maladinovo, Liptovský Mikuláš, SK

Počet izieb: 3  |  Úžitková plocha: 82m2

Mezonet pre 4 až 6 osôb

Cena so zariadením: 279.200 €

Bezpečná investícia do unikátneho slovenského projektu.

1. Proces kúpy apartmánu je rozdelený do piatich úsekov. 

Platba za rezerváciu apartmánového bytu. Platba je vo výške 3.000,- EUR a predstavuje rezervačný poplatok za konkrétny apartmánový byt. Platba je na základe rezervačnej zmluvy. Jej hlavné náležitosti sú:

a.    Presná identifikácia zmluvných strán – Developer a Záujemca

b.    Presné určenie apartmánového bytu, jeho umiestnenie v rámci projektu Maladinovo, výmera, určenie prislúchajúcej časti pozemku, vymedzenie prístupových trás na pozemok, určenie parkovacieho miesta

c.    Presné určenie Apartmánového domu v ktorom sa byt nachádza

d.    Presné určenie ceny za apartmánový byt

e.    Presné určenie geometrického plánu a územného plánu

f.     Vymedzenie záväzku Developera nevykonať žiadny právny, alebo faktický úkon, ktorý by zmaril následné uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na kúpu predmetného Apartmánového bytu

g.    Definícia záväzku Developera uzatvoriť Kúpnu zmluvu o prevode časti pozemku pod Apartmánový dom, kde sa nachádza Apartmánový byt. Tento záväzok sa týka aj poskytnutia práva prechodu cez pozemky tretích strán.

h.   Vymedzenie podmienok platby rezervačného poplatku najmä:

I.    Výšky poplatku – 3.000,- EUR

II.    Podmienok naloženia s poplatkom v prípade uzatvorenia, alebo neuzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve a to v prípade viny Developera, alebo Záujemcu

i.    Spôsob ďalších platieb za Apartmánový byt.

2. Podpis zmluvy o budúcej zmluve.  

Podpísanie zmluvy o budúcej zmluve o kúpe Apartmánového bytu je spravidla do 30 dní po podpise rezervačnej zmluvy. Súčasťou zmluvy sú aj potrebné práva prechodu od verejnej komunikácie ku predmetnému pozemku. Hlavnými náležitosťami zmluvy sú:

a.    Presná identifikácia zmluvných strán – Predávajúci a kupujúci

b.    Určenie prístupu na pozemok

c.    Určenie kúpnej ceny za pozemok – táto sa odvíja od ceny apartmánu a je určená ako % podiel

d.    Vymedzenie a určenie ceny za pozemok na státie auta

e.    Určenie pravidiel trvania záložného práva na pozemku ( do zaplatenia plnej kúpnej ceny za apartmán )

f.    Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k apartmánovému bytu v súlade s § 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorou Budúci predávajúci odplatne prevedie na Budúceho kupujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, a to vrátane ich vybavenia.

g.    Určenie termínov

h.    Definície záväzkov budúceho predávajúceho

i.    Definície záväzkov budúceho kupujúceho

j.    Presné určenie predmetu budúceho prevodu

k.    Schematický plán a umiestnenie Predmetu budúceho prevodu

l.    Určenie a popis spoločných častí apartmánového domu, spoločných zariadení apartmánového domu, príslušenstva apartmánového domu a priľahlého pozemku

m.    Kúpna cena budúceho prevodu

n.    Splatnosť kúpnej ceny

o.    Podmienky prevodu v prípade financovania prostredníctvom hypotekárneho úveru

p.    Podmienky odstúpenia od zmluvy

q.    Sankcie

r.    Prechod práv a záväzkov

s.    Štandardné prevedenie a vybavenie apartmánového bytu

t.    Neštandardné prevedenie a vybavenie apartmánového bytu

u.    Termíny výstavby

v.    Ostatné ustanovenia

3.    Platba 55% pri dokončení hrubej stavby – zameranie bytu a zriadenie záložného práva 

4.    Platba 35% po dokončení výstavby celého apartmánového bytu 

5.    Platba 10% po kolaudácii 

6.    Prevod bytu po úhrade 10% doplatku, prevod vlastníctva apartmánového bytu na základe Zmluvy o predaji apartmánového bytu.

Toto je všeobecný proces, v individuálnych prípadoch sa môže meniť. Zmena môže byť po dohode aj výrazná.

Sme tu pre Vás

Pomôžeme vám zvoliť si ten správny apartmán pre vás.,

258001677.jpg
120455112_610494366284001_35612732693086